„łokieć tenisisty”

„łokieć tenisisty”

„łokieć tenisisty” 360 240 dr Jerzakowski

Czym jest „łokieć tenisisty”?

Jest to zwyczajowa nazwa entezopatii nadkłykcia bocznego kości ramiennej, czyli miejsca przyczepu ścięgien mięśni prostowników nadgarstka. Mimo swojej nazwy schorzenie dosyć rzadko dotyczy sportowców (w tym miłośników tenisa).

Choroba objawia się dolegliwościami bólowymi bocznego przedziału stawu łokciowego różnego nasilenia, które mogą promieniować do przedramienia i nadgarstka. Dolegliwości bólowe mogą nasilać się przy prostowaniu stawu łokciowego, nawracaniu i odwracaniu przedramienia, zaciskaniu pięści.

Epidemiologia

Choroba może dotyczyć zarówno mężczyzn (cześciej), jak i kobiet (rzadziej). Najczęściej występuje w przedziale wieku 30-50 lat, co wiąże się z okresem największego obciążenia organizmu aktywnością zawodową. To właśnie pracownicy fizyczni są grupą szczególnie podatną na wystąpienie „łokcia tenisisty”. Schorzenie szczególnie często występuje u przedstawicieli grup zawodowych regularnie wykonujących powtarzalne ruchy zginania, prostowania, nawracania i odwracania przedramion, jak malarze, stolarze, kowale, elektrycy, monterzy, pracownicy myjni, stomatolodzy, trenerzy personalni, kulturyści.

Wśród czynników ryzyka zwiększających częstotliwość występowania choroby należą: otyłość i palenie papierosów.

Podstawowym objawem łokcia tenisisty jest ból po zewnętrznej stronie stawu łokciowego

Rys. Schemat budowy stawu łokciowego z uwzględnieniem patologii w obrębie przyczepu ścięgien prostowników nadgarstka. (źródło: https://www.oakwoodsolicitors.co.uk)

Patogeneza

Chorobę pierwotnie zaliczano do chorób zapalnych na tle przeciążeniowym. Ostatnio coraz częściej mówi się, że pierwotną przyczyną choroby jest proces zwyrodnieniowy ścięgnistego przyczepu prostowników nadgarstka.

W wyniku powtarzających się przeciążeń w obrębie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, który jest przyczepem początkowym prostowników nadgarstka dochodzi do powstawania uszkodzeń, a następnie zmian degeneracyjnych tkanki ścięgnistej. Zmieniona zwyrodnieniowo tkanka ścięgien jest mniej podatna na przeciążenia, co powoduje, że również łatwiej się uszkadza. Procesowi temu towarzyszy nieprawidłowe tworzenie mikro-naczyń krwionośnych i zaburzenie układu włókien kolagenowych ścięgien. Powstaje w ten sposób „błędne koło” efektem którego jest objęcie procesem zwyrodnieniowym również tkanki kostnej nadkłykcia bocznego kości ramiennej i wytworzenia entezofitów, czyli wyrośli kostnych w obrębie połączenia ścięgna z kością.

Diagnostyka

Rozpoznanie „łokcia tenisisty” odbywa się w oparciu o dokładnie zebrany wywiad lekarski, badanie fizykalne i dodatkowe badania obrazowe. RTG (2 projekcje :przód-tył i boczna) i USG stawu łokciowego  to podstawowe badania obrazowe potwierdzające wstępne rozpoznanie.

Leczenie

Niestety brak jednego, skutecznego, uniwersalnego schematu leczenia entezopatii do których zaliczamy „łokieć tenisisty”. W większości przypadków dobre efekty uzyskuje się przy łączeniu odciążania kończyny z metodami nieoperacyjnymi.

W leczeniu entezopatii nadkłykcia bocznego kości ramiennej podstawowe znaczenie ma odciążanie bolącej kończyny i przerwa w pracy zawodowej, bądź treningach. Należy pamiętać, że aktywności zawodowe i sportowe są w większości przypadków źródłem patologii powstałej w obrębie przyczepu ścięgnistego prostowników nadgarstka. Okres odciążania kończyny jest dobierany przez lekarza ortopedę indywidualnie.

  • Leczenie nieoperacyjne: fizykoterapia (ultradźwięki, pole magnetyczne, fala uderzeniowa, laseroterapia), ćwiczenia rozciągające, farmakologiczne leczenie przeciwbólowe NLPZ, radioterapia.
  • Powszechnie stosowane metody wspomagające, zabiegowe to: blokady sterydowe, iniekcje z osoczem bogatopłytkowym (PRP).
  • Zabiegi operacyjne.

Napisz komentarz