Zespół cieśni

kanału nadgarstka


Operacje z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Zabiegi ortopedyczne wykonywane są w oparciu o najnowsze techniki operacyjne na nowoczesnym i komfortowym bloku operacyjnym. Dokładność, duże doświadczenie i ustawiczne podnoszenie kwalifikacji przekładają się na stale rosnącą liczbę zadowolonych Pacjentów. W trosce o bezpieczeństwo Chorych wszystkie operacje odbywają się w asyście lekarza anestezjologa.

Kwalifikacje Pacjentów do zabiegów odbywają się podczas konsultacji.


Zespół cieśni kanału nadgarstka

Jedna z neuropatii obwodowych. Choroba, której przyczyną jest ucisk nerwu pośrodkowego. Do sytuacji takiej dochodzi najczęściej w wyniku przerostu więzadła poprzecznego nadgarstka, obrzęku tkanek kanału nadgarstka, zmian pourazowych (złamanie odcinka dalszego kości promieniowej).

Podstawowe dolegliwości towarzyszące tej chorobie to zaburzenia czucia w obrębie kciuka, wskaziciela czy palca środkowego, najczęściej pod postacią drętwienia i często są przyczyną wybudzeń ze snu. Inne dolegliwości to ból, zanik mięśni kłębu kciuka, trudności podczas niektórych czynności (np. utrzymania kubka lub wkręcania śrub).

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego opiera się na wywiadzie, badaniu fizykalnym i badaniu przewodnictwa nerwowego nerwu pośrodkowego. Leczenie operacyjne polega na przecięciu więzadła poprzecznego nadgarstka.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym lub regionalnym. Pacjent opuszcza szpital tego samego dnia po operacji.