Artroskopowa

rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego


Operacje z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Zabiegi ortopedyczne wykonywane są w oparciu o najnowsze techniki operacyjne na nowoczesnym i komfortowym bloku operacyjnym. Dokładność, duże doświadczenie i ustawiczne podnoszenie kwalifikacji przekładają się na stale rosnącą liczbę zadowolonych Pacjentów. W trosce o bezpieczeństwo Chorych wszystkie operacje odbywają się w asyście lekarza anestezjologa.

Kwalifikacje Pacjentów do zabiegów odbywają się podczas konsultacji.


Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego

Więzadła krzyżowe przednie i tylne są najważniejszymi stabilizatorami wewnętrznymi stawu kolanowego. Piłka nożna, narciarstwo czy sporty walki to aktywności, podczas których najczęściej dochodzi do uszkodzeń więzadeł krzyżowych, przy czym zdecydowana większość urazów dotyczy więzadła krzyżowego przedniego (ACL).

Podstawowym objawem tego typu kontuzji jest brak stabilności stawu, określany przez Pacjentów jako „uciekanie” kolana. W przypadkach świeżych urazów ACL, jeżeli kikut więzadła jest odpowiedni jedną z metod leczenia jest tak zwany „internal bracing” – szycie zerwanego więzadła i wzmocnienie go za pomocą specjalnej taśmy.

W pozostałych przypadkach stosuje się klasyczną rekonstrukcję więzadła krzyżowego za pomocą ścięgien smukłego i półścięgnistego lub czworogłowego uda.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub ogólnym. Bardzo ważnym elementem leczenia uszkodzeń ACL jest odpowiednio prowadzona rehabilitacja. Pacjent opuszcza szpital następnego dnia po operacji.