Artroskopia

stawu kolanowego


Operacje z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Zabiegi ortopedyczne wykonywane są w oparciu o najnowsze techniki operacyjne na nowoczesnym i komfortowym bloku operacyjnym. Dokładność, duże doświadczenie i ustawiczne podnoszenie kwalifikacji przekładają się na stale rosnącą liczbę zadowolonych Pacjentów. W trosce o bezpieczeństwo Chorych wszystkie operacje odbywają się w asyście lekarza anestezjologa.

Kwalifikacje Pacjentów do zabiegów odbywają się podczas konsultacji.


Artroskopia stawu kolanowego

Zabieg, podczas którego chirurg poprzez najczęściej dwa (porty) niewielkie nacięcia skóry i tkanek miękkich wchodzi do stawu kamerą i haczykiem. Pozwala mu to na sprawdzenie struktur wewnątrzstawowych, takich jak: łąkotki boczna i przyśrodkowa, więzadła krzyżowe przednie i tylne, chrząstka stawowa. W momencie stwierdzenia patologii w obrębie wcześniej wymienionych struktur, zabieg z diagnostycznego zmienia się w leczniczy. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub ogólnym.

Kwalifikacja do zabiegów artroskopowych odbywa się na podstawie badania klinicznego, badań obrazowych: MRI (rezonans magnet.), RTG (zdjęcie Rentgenowskie), badań ogólnych (morfologia, elektrolity, grupa krwi, układ krzepnięcia, EKG).

Pacjent opuszcza szpital następnego dnia po operacji. Warto zdawać sobie sprawę, że w przypadku chorych z urazowymi uszkodzeniami struktur wewnątrzstawowych czas działa na ich niekorzyść – im wcześniej przeprowadzony zabieg, tym większa szansa na pełne wyzdrowienie.