Artroskopia

naprawa łąkotki


Operacje z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Zabiegi ortopedyczne wykonywane są w oparciu o najnowsze techniki operacyjne na nowoczesnym i komfortowym bloku operacyjnym. Dokładność, duże doświadczenie i ustawiczne podnoszenie kwalifikacji przekładają się na stale rosnącą liczbę zadowolonych Pacjentów. W trosce o bezpieczeństwo Chorych wszystkie operacje odbywają się w asyście lekarza anestezjologa.

Kwalifikacje Pacjentów do zabiegów odbywają się podczas konsultacji.


Artroskopia naprawa łąkotki

Łąkotki boczna i przyśrodkowa pełnią w obrębie stawu kolanowego ważną rolę „amortyzatorów” – dzielą staw kolanowy na dwa piętra i umożliwiają ruchy obrotowe w zgiętym stawie kolanowym. Niestety bardzo często (szczególnie podczas urazów skrętnych stawu kolanowego) dochodzi do ich uszkodzenia. Najczęściej spotykanymi objawami tego typu uszkodzeń są: kłujący ból kolana, „bloki” kolana (brak możliwości pełnego zgięcia lub wyprostu stawu kolanowego) czy uczucie braku stabilności stawu. Nieleczone uszkodzenia łąkotek mogą przyczynić się do dalszego postępu uszkodzeń struktur w obrębie stawu, a w rezultacie – do rozwoju pełnoobjawowej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Morfologia uszkodzenia łąkotki oraz czas, jaki upłynął od urazu warunkuje sposób jej leczenia.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub ogólnym. Pacjent opuszcza szpital następnego dnia po operacji.